Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020: