Ing. Jolana S. Marcondes
Ředitelka školy

Tel.: 603 106 528, 571 648 007
Email: jolana.marcondes@sscrroznov.cz

Mgr. Kristýna Pospíšilová
Zástupkyně ředitelky

Tel.: 603 106 528, 571 648 007
Email: kristyna.pospisilova@sscrroznov.cz

Ing. Jarmila Suchanková
Tel.: 603 106 528
Email: jarmila.suchankova@sscrroznov.cz
Mgr. Jiří Hrdý
Tel.: 603 106 528, 571 648 007
Email: jiri.hrdy@sscrroznov.cz
PhDr. Marcela Dennis
Tel.: 603 106 528, 571 648 007
Email: marcela.dennis@sscrroznov.cz
Ing. Milan Sedláček, DiS.
Tel.: 603 106 528, 571 648 007
Email: milan.sedlacek@sscrroznov.cz
Ing. Monika Svítilová
Tel.: 603 106 528, 571 648 007
Email: monika.svitilova@sscrroznov.cz

Mgr. Veronika Růžičková
Tel.: 603 106 528, 571 648 007
Email: veronika.kohoutova@sscrroznov.cz
Mgr. Kateřina Maloušková
Tel.: 603 106 528, 571 648 007
Email: info@sscrroznov.cz
Mgr. Michael Neuwirth
Tel.: 603 106 528, 571 648 007
Email: michael.neuwirth@sscrroznov.cz

EXTERNÍ VYUČUJÍCÍ

Stanislava Závodná, DiS.
Tel.: 603 106 528, 571 648 007
Email: info@sscrroznov.cz
Kateřina Kusová
Tel.: 603 106 528, 571 648 007
Email: info@sscrroznov.cz