Ing. Jolana S. Marcondes
Ing. Jolana S. Marcondes
Ředitelka školy
Vyučované předměty: Anglický jazyk

Email: jolana.marcondes@sscrroznov.cz

Ing. Milan Sedláček, DiS.
Ing. Milan Sedláček, DiS.
Zástupce ředitelky
Vyučované předměty: Služby cestovního ruchu, Průvodcovství a animace

Email: milan.sedlacek@sscrroznov.cz

Ing. Jarmila Suchanková
Ing. Jarmila Suchanková
Vyučované předměty: Písemná komunikace, Účetnictví, Ekonomie, Fiktivní firma,
Právo v podnikání

Email: jarmila.suchankova@sscrroznov.cz

PhDr. Marcela Dennis
PhDr. Marcela Dennis
Vyučované předměty: Anglický jazyk

Email: marcela.dennis@sscrroznov.cz

PhDr. Eva Fabianová
PhDr. Eva Fabianová
Vyučované předměty: Anglický jazyk

Email: eva.fabianova@sscrroznov.cz

Mgr. Jiří Hrdý
Mgr. Jiří Hrdý
Vyučované předměty: Tělesná výchova, Německý jazyk

Email: jiri.hrdy@sscrroznov.cz

Mgr. Marek Janovský
Mgr. Marek Janovský
Vyučované předměty: Tělesná výchova a Základy přírodních věd, Zeměpis cestovního ruchu
Mgr. Kateřina Maloušková
Mgr. Kateřina Maloušková
Vyučované předměty: Německý jazyk
Mgr. Michael Neuwirth
Mgr. Michael Neuwirth
Vyučované předměty: Dějiny kultury, Služby cestovního ruchu, Průvodcovství a animace, Wellness a lázeňství

Email: michael.neuwirth@sscrroznov.cz

Mgr. Lumír Ondřej
Mgr. Lumír Ondřej
Vyučované předměty: Dějepis, Zeměpis cestovního ruchu,
Informační a komunikační technologie

Email: lumir.ondrej@sscrroznov.cz

Mgr. Jana Drdová
Mgr. Jana Drdová
Vyučované předměty: Literatura a kultura, Základy společenských věd

Email: jana.papezova@sscrroznov.cz

Ing. Monika Svítilová
Ing. Monika Svítilová
Vyučované předměty: Matematika, Ekonomie, Základy přírodních věd

Email: monika.svitilova@sscrroznov.cz

Mgr. Kristýna Pospíšilová
Mgr. Kristýna Pospíšilová
Vyučované předměty: Český jazyk a komunikace, Literatura a kultura a Německý jazyk

EXTERNÍ VYUČUJÍCÍ

Bc. Helena Belháčová
Bc. Helena Belháčová
Vyučované předměty: Technika obsluhy a prodeje, Gastronomie

Email: helena.belhacova@sscrroznov.cz

Jitka Hrstková
Jitka Hrstková
Vyučované předměty: Technika obsluhy a prodeje, Gastronomie.

Email: jitka.hrstkova@sscrroznov.cz

Jan Kyzek
Jan Kyzek
Vyučované předměty: Masáže
Mgr. Jana Petruželová, DiS.
Mgr. Jana Petruželová, DiS.
Vyučované předměty: Rekondice a regenerace