ODBORNÉ MINIMUM PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE V OBLASTI SLUŽEB CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR

Cíl projektu: rozšířit a zkvalitnit nabídku vzdělávacích programů v rámci celoživotního vzdělávání ve Střední škole cestovního ruchu v Rožnově pod Radhoštěm
Operační program: Rozvoj lidských zdrojů 3.3

ODBORNÉ MINIMUM PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE V OBLASTI SLUŽEB CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A CESTOVNÍCH AGENTUR

 DO TOHOTO E-LEARNINGOVÉHO KURZU SE LZE PŘIHLÁSIT ZDE 

Stručný obsah projektu:
Projekt “ Odborné minimum pro začínající podnikatele v oblasti služeb cestovních kanceláří a cestovních agentur“ byl vytvořen v rámci podporované aktivity grantového schématu 3.1 programu podpory C, cíl druhý – příprava SŠ na poskytování vzdělání dospělým s využitím školy jako poskytovatele vzdělání. Spolu s tím byl podpořen rozvoj forem a metod výuky vhodných ke vzdělávání dospělých a zvyšování odborné a pedagogické způsobilosti učitelů a odborných pracovníků ve školství pro poskytování dalšího vzdělávání.

V rámci tohoto programu podpory a předkládaného projektu byly odbornými pracovníky školy a partnery projektu vytvořeny systémové moduly, které jsou nabízeny zájemcům formou kombinovaného studia, tedy formou kombinace samostudia z vytvořených výukových textů, vytvořených CD a on line studia s podporou tutorů      a využitím internetu a prezenčních seminářů.

Cílovou skupinou jsou stávající a budoucí pracovníci cestovního ruchu a zájemci o podnikání v této oblasti, a to jak z řad široké veřejnosti, tak také z řad nezaměstnaných v evidenci úřadu práce. Cílem projektu bylo vytvořit vzdělávací modulový program, který cílové skupině nabídl flexibilní a akceptovatelnou formu celoživotního vzdělávání. Tento vzdělávací program poskytuje základ profesní přípravy, kterou lze realizovat při zaměstnání s využitím moderních informačních           a komunikačních technologií.

V rámci předkládaného projektu byly zpracovány a pilotně ověřeny následující moduly:

  • Legislativní rámec cestovních kanceláří a agentur
  • Základy ICT ve službách CK a CA
  • Tvorba produktu CK
  • Marketingové řízení CK a CA
  • Administrativní činnosti CK a CA
  • Rezervační a evidenční systém pro CK a CA
  • Internetová prodejna na webstránce

Součástí projektu bylo také vyškolení tutorů a dalších pracovníků školy, kteří zajišťují následnou udržitelnost projektu.

Partnery projektu byli:

  • Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
  • Úřad práce ve Vsetíně

Zájemci o vzdělání v tomto kurzu se mohou hlásit u  Ing. Moniky Svítilové – administrativní pracovnice projektu tel.: 571648 007 nebo prostřednictvím e-mailu:   info@sscrroznov.cz


TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Online přihláška na kurz

Vyberte kurz, na který se chcete přihlásit:

Jméno:*

Příjmení:*

Datum narození:

Telefon:

Bydliště (vč. PSČ):*

E-mailová adresa:*

Název školy, kde jsem studoval/a:

Rok ukončení:

Mám zájem o ubytování:

Specializace: