ROZPIS  KONZULTACÍ – školní rok 2018/2019

 

                                             Pondělí                  Úterý                    Středa                    Čtvrtek                    Pátek

PhDr. Dennis M.

 8. hod./VYT

Mgr. Hrdý J.

 

 8. hod./CR3

Mgr.Neuwirth M.

8. hod./VYT

Kusová K.

 8. hod./RAR

Mgr. Maloušková K.

 8. hod./MT2

Ing. Marcondes J.

 8. hod./MT1

Mgr. Pospíšilová K.

 8. hod. /MT1

Mgr. Růžičková V.

 8. hod./MT1

Ing. Sedláček M.,DiS.

8. hod./CR4

Ing. Suchanková J.

 8.hod./CR3

Ing. Svítilová M.

           8. hod. /MT2

BC. Závodná S.,DiS.

 10. hod./Beč

 

V  Rožnově pod Radhoštěm 1. 3. 2019