Co se u nás děje

/Co se u nás děje

Září 2018

Pozvánka na třídní schůzky 1. ročníku

Tematická exkurze pro MT4 a CR4 – Praha září 2018

Ve dnech 3. až 7. září 2018 proběhla již tradiční tematická exkurze do Prahy. Počasí  po celou dobu bylo téměř vyloženě letní bez dešťových přeháněk. Opět bylo v tuto dobu v Praze již méně turistů a proto se nečekalo u bezpečnostních kontrol u Pražského hradu, na letišti v Ruzyni ani u Poslanecké sněmovny. Žáci měli i letos velmi [...]

Důležité informace ohledně ISIC

Srpen 2018

Zahájení školního roku 2018/2019

Připravujeme

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA – PODZIMNÍ TERMÍN

Termín ústní části maturitní zkoušky – opravný podzimní termín:   Zahájení: PÁTEK, 14. 9. 2018 OD 12.00.   Vedení školy

Červen 2018

Exkurze Krakov

Dne 28. 6. 2018 proběhla pro Střední školu cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm zahraniční exkurze do Polska, do města Krakov. Exkurze byla tematicky zaměřená na poznávání památek a na procvičování průvodcovských dovedností. Exkurze se zúčastnilo celkem 26 studentů z prvního, druhého i třetího ročníku. Exkurze proběhla v součinnosti s cestovní kanceláří Gattom Tour Havířov. Během exkurze studenti navštívili [...]

Sportovní den

Ve středu 27. 06. 2018 proběhl na naší škole Sportovní den. Po shromáždění studentů v „Gibonparku“ následovala procházka do města s prohlídkou centra a přilehlého okolí. Po krátkém rozchodu se studenti vydali zpět do Gibonparku, kde obsadili většinu atrakcí, např. lanové centrum, trampolíny, minigolf, k dispozici dále měli lukostřelbu, stolní fotbal a spoustu dalších atrakcí a naplno se věnovali sportovním aktivitám (viz. přiložené fotky). Studentům se většina atrakcí líbila a spokojeně opouštěli areál. Mgr. Jiří Hrdý

Protidrogová přednáška

V úterý 12. června 2018 proběhla pro první až třetí ročník přednáška na téma pravda o drogách, kdy nás navštívil pracovník centra „Řekni ne drogám, řekni ano životu“, který studentům vysvětlil vliv drog na lidský organismus, povyprávěl studentům příběhy drogově závislých osob a rozdal k věci různé preventivní materiály. Studenti se dozvěděli spoustu zajímavých informací a přednáška [...]

Přednáška o protinacistickém odboji na Vsetínsku

Dne 8. 6. 2018 proběhla pro první až třetí ročník přednáška o protinacistickém odboji na Vsetínsku. Přednášku provedl odborník, který se danou problematikou dlouhodobě zabývá a který pracuje v archivu bezpečnostních složek v Praze. Přednáška představila stručné dějiny domácího i zahraničního protinacistického odboje obecně a následně byla studentům představena problematika odboje na Valašsku včetně fotografií, důležitých osobností [...]