Přednáška Špicberky – chladná výspa života

Ve středu dne 8. 11. 2017 se v prostorách naší tělocvičny uskutečnila přednáška pro celou školu na téma Špicberky – chladná výspa života. Přednáška, doprovázená bohatým obrazovým materiálem, se věnovala nejen cílům výzkumné expedice, která se uskutečnila koncem léta letošního roku. Žáci absolvovali také zajímavý výklad o krásách i záludnostech této mrazivě, ale nádherně bohaté země. Besedu vedl ředitel hvězdárny Valašského Meziříčí Ing. Libor Lenža, se kterým jsme již v minulosti spolupracovali na exkurzích a přednáškách přímo v této hvězdárně.

Přednáška „Můj první Milión“

Ve čtvrtek dne 9. 11. 2017 proběhla v rámci projektu Šablony SŠCR a JŠ (Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele) a jako součást předmětu Fiktivní firma přednáška na téma „Můj první Milión“. Přednášející, Ing. Petr Konečný z Technologického inovačního centra s.r.o. Zlín, seznámil vybrané žáky 3. ročníku s oblastí podnikání a podnikavosti u mladých lidí, se strukturou a částmi podnikatelského záměru a v neposlední řadě s informacemi o soutěži „Můj první milion“.

Tato soutěž je určena všem zájemcům o podnikání, kteří si chtějí otestovat svůj podnikatelský nápad a nastartovat podnikání. Předmět soutěže představuje zpracování podnikatelského záměru a jeho realizace. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Technologické inovační centrum s.r.o., které je zřízeno Zlínským krajem a Univerzitou T. Bati ve Zlíně a které se zabývá podporou inovačního podnikání ve Zlínském kraji. V této soutěži se nám daří, neboť tým našich žáků se svým fiktivním podnikatelským záměrem vždy postoupil do finálního kola. Pevně věříme, že se tak stane i v tomto školním roce!